Džiūgaukim... Aleliuja - 2021

Nuostatai

XX tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

DŽIŪGAUKIM… ALELIUJA – 2020

 

NUOSTATAI

 

  1. TIKSLAI – pilietinės, tautinės, kultūrinės ir meninės savimonės ugdymas per meninę saviraišką;  krikščioniškų  vertybių ir tradicijų puoselėjimas; bendradarbiavimo tarp kolektyvų skatinimas; vokalinės, ypač chorinės  muzikos propagavimas;  meninės koncertinės  veiklos skatinimas; vokalinio meno sklaida; nacionalinių ir kitų tautų chorinio meno tradicijų puoselėjimas  bei jų pristatymas klausytojams.
  2. DALYVIAI. Vaikų darželių, pradinių ir vidurinių mokyklų, chorinių studijų, muzikos mokyklų, konservatorijų, aukštųjų mokyklų chorai,  vokaliniai ansambliai ir solistai. Vyrų, moterų ir mišrūs chorai, įvairios sudėties vokaliniai ansambliai, solistai (vokalistai ir vargonininkai).
  3. REPERTUARAS. Mišios arba kelios mišių dalys (pageidautina),  sakralinės muzikos kūriniai (privaloma). Kolektyvus, norinčius koncertuoti papildomai, prašome pristatyti ir pasaulietinės muzikos programą. Kolektyvus, norinčius dalyvauti renginiuose su bendru repertuaru, prašome kreiptis į organizatorius, jums bus pranešta tokių renginių laikas ir išsiųstas repertuaras.
  4. LAIKAS IR VIETA . Festivalio pavasario sesija vyks balandžio 13  – gegužės 31  dienomis Marijampolės Šv.Vincento Pauliečio bei kitose Vilkaviškio vyskupijos bažnyčiose,  Marijampolės kultūros centre, apskrities  kultūros įstaigose, mokyklose, globos namuose. Kolektyvus, norinčius dalyvauti koncertuose mokyklose, užmegzti ryšius su Marijampolės mokyklų bendruomenėmis,  prašome planuoti atvykti ketvirtadieniais, penktadieniais. Rudens sesija vyks spalio 19 – gruodžio 27 d. 
  5. APDOVANOJIMAI. Visi kolektyvai ir atlikėjai apdovanojami diplomais ir suvenyrais.
  6. REGISTRACIJA. Prašome  atsiųsti   užpildytą   dalyvio  anketą-paraišką, vadovo ir kolektyvo spalvotas nuotraukas, kolektyvo koncertinės veiklos aprašą, dalyvių sąrašą galima atsiųsti ir vėliau . Anketą  ir   kitą  medžiagą   galima siųsti paštu adresu:   Marijampolės dainos mylėtojų klubas „Suvalkija“, P.Armino 90C-1, LT-68127  Marijampolė arba  el.paštu suvalkija.lt@gmail.com
  7. INFORMACIJA tel.: +370 687 44569, +370 687 24455,  +370 699 96660