Džiūgaukim... Aleliuja - 2019

Nuostatai

XVIII tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

DŽIŪGAUKIM…ALELIUJA -2018

1. TIKSLAI – pilietinės, tautinės, kultūrinės ir meninės savimonės ugdymas per meninę saviraišką; krikščioniškų vertybių ir tradicijų puoselėjimas; bendradarbiavimo tarp kolektyvų skatinimas; vokalinės, ypač chorinės muzikos propagavimas; meninės koncertinės veiklos skatinimas; vokalinio meno sklaida; nacionalinių ir kitų tautų chorinio meno tradicijų puoselėjimas bei jų pristatymas klausytojams.

2. DALYVIAI. Vaikų darželių, pradinių ir vidurinių mokyklų, chorinių studijų, muzikos mokyklų, konservatorijų, aukštųjų mokyklų chorai, vokaliniai ansambliai ir solistai. Vyrų, moterų ir mišrūs chorai, įvairios sudėties vokaliniai ansambliai, solistai (vokalistai ir vargonininkai).

3. REPERTUARAS. Mišios arba kelios mišių dalys (pageidautina), sakralinės muzikos kūriniai (privaloma). Kolektyvus, norinčius koncertuoti papildomai, prašome pristatyti ir pasaulietinės muzikos programą. Kolektyvus, norinčius dalyvauti renginiuose su bendru repertuaru, prašome kreiptis į organizatorius, jums bus pranešta tokių renginių laikas ir išsiųstas repertuaras.

4. LAIKAS IR VIETA . Festivalio pavasario sesija vyks balandžio 02 – gegužės 20 dienomis Marijampolės Šv.Vincento Pauliečio bei kitose Vilkaviškio vyskupijos bažnyčiose, Marijampolės kultūros centre, apskrities kultūros įstaigose, mokyklose, globos namuose. Kolektyvus, norinčius dalyvauti koncertuose mokyklose, užmegsti ryšius su Marijampolės mokyklų bendruomenėmis, prašome planuoti atvykti ketvirtadieniais, penktadieniais. Rudens sesija vyks spalio 15 – gruodžio 30 d..

5. APDOVANOJIMAI. Visi kolektyvai ir atlikėjai apdovanojami diplomais ir suvenyrais.

6. REGISTRACIJA. Prašome atsiųsti užpildytą dalyvio anketą-paraišką, vadovo ir kolektyvo spalvotas nuotraukas, kolektyvo koncertinės veiklos aprašą, dalyvių sąrašą galima atsiųsti ir vėliau . Paraišką ir kitą medžiagą galima siųsti paštu adresu: Marijampolės dainos mylėtojų klubas „Suvalkija“, P.Armino 90C-1,LT- 68127 Marijampolė arba el.paštu suvalkija.lt@gmail.com

7. INFORMACIJA tel.: + 370 687 44569, +370 656 04141, + 370 699 05566, +370 699 96660