Džiūgaukim... Aleliuja - 2024

Apie Festivalį

Prasidėjo XXIV tarptautinis sakralinės muzikos festivalis „Džiūgaukim…Aleliuja-2023” ir tęsis iki gruodžio  26 dienos. Tai tęstinis, regioninis renginys, orientuotas į mėgėjų chorų, chorinės muzikos puoselėjimą Marijampolės ir kituose Lietuvos regionuose, organizuojamas  kiekvienais metais. Nuo 2000 metų  renginys yra mėgstamas tiek atlikėjų, tiek klausytojų, festivalis tapo tradiciniu, įvedamos ir prigyja naujos veiklos, kyla dalyvaujančių kolektyvų meninis lygis.  Pagrindinis siekiamas rezultatas – puoselėti Marijampolės regiono ir visos Lietuvos chorinės kultūros tradicijas, organizuojant įvairaus amžiaus chorinio meno mėgėjų renginius, užtikrinančius Lietuvos dainų švenčių tęstinumą. Sudaryti sąlygas gyventojų meninei raiškai ir kūrybingumui skatinti, pasiūlant renginių organizavimo įvairovę ir edukacines veiklas. Organizuoti renginius ir veiklas skatinančias atlikėjus tobulėti, kelti savo ir kolektyvų meninį lygį,  užtikrinančius Sūduvos krašto kultūrinio tapatumo išsaugojimą, chorinių tradicijų puoselėjimą. Organizuoti veiklas, skatinančias gyventojus aktyviai dalyvauti meninėse veiklose, padedančioms ugdyti muzikinius, meninius, komunikacinius gebėjimus, auginti naujus dainininkus, muzikiniai išsilavinusią, gebančią girdėti ir įvertinti klausytojų auditoriją, didinti chorinės kultūros prieinamumą, pripildant Marijampolės ir kitų Lietuvos regionų sales, bažnyčias, bazilikas, katedras aukšto meninio lygio atliekama chorine muzika, pateikiant klausytojams įdomiai, šiuolaikiškai, inovatyviai paruoštas programas; sudaryti sąlygas mėgėjų kolektyvams, atlikėjams renginius perkelti į virtualią erdvę ir virtualių veiklų pagalba organizuoti bendradarbiavimą tarp chorų ir festivalių partnerių Lietuvoje, tarptautinį bendradarbiavimą su užsienio kolektyvais ir festivaliais, ruošiant bendrus projektus. Renginiai vyks įvairiose Marijampolės regiono ir kitose Lietuvos vietovėse bei užsienyje, dalyvaus festivalio partneriai savo miestų, miestelių bažnyčiose, kultūros įstaigose, mokyklose. Pavasario sesijos metu vyks šviečiamojo, pažintinio pobūdžio renginiai, kuriuose buvo jungiamos įvairios meno sritys. Organizuosime XIV berniukų ir jaunuolių solistų konkursą „Jaunieji Maestro“. Vasaros sesija vyks nuo birželio 1 dienos iki rugpjūčio 30 dienos, kurios metu organizuosime renginius skatinančius bendradarbiavimą tarp chorų Lietuvoje ir užsienyje, bendradarbiavimą tarp festivalių, ruošiant bendrus projektus. Vasaros metu vyks edukacinės veiklos: seminarai, dainavimo mokymai  Marijampolės ir aplinkinių regionų visų amžiaus grupių, ypač įvairių socialinių sluoksnių  vaikams ir jaunimui galimybė ugdyti meninius gebėjimus. Trečioji – Rudens sesija- prasidės  rugsėjo 15 dieną ir baigsis gruodžio 26 antrą Šv. Kalėdų dieną, tai sakralinės ir pasaulietinės muzikos koncertai, chorų sakralinės muzikos konkursas, virtuali ir edukacinė veikla. Kviečiame chorus, vokalinius ansamblius, solistus (vokalistus ir vargonininkus) dalyvauti festivalio renginiuose. Laiką ir vietą derinti su festivalio organizatoriais.

Palinkėkime mūsų festivaliui gero vėjo.