Džiūgaukim... Aleliuja - 2024

Jaunieji Maestro

Festivalį finansuoja

 

XXIV tarptautinis sakralinės muzikos festivalis „Džiūgaukim..Aleliuja -2023“

 

 Vaikų ir jaunuolių solistų konkurso

JAUNIEJI  MAESTRO

N U O S T A T A I

 

  1. PAGRINDINIS  TIKSLAS – vaikų ir  jaunimo  pilietinės, tautinės ir kultūrinės   savimonės ugdymas  per meninę saviraišką. 

      BENDRIEJI TIKSLAI:

  • padėti atsiskleisti  talentingiems  vaikams ir jaunimui;  skatinti mergaičių ir  berniukų, jaunuolių  dainavimo  saviraišką; populiarinti akademinio dainavimo žanrą;  ugdyti meilę , pagarbą savo ir kitų tautų etninei, muzikinei bei bendrai kultūrai.

2. DALYVIAI. Bendro lavinimo, muzikos mokyklų, konservatorijų, įvairių dainavimo studijų, iki mokyklinių įstaigų vaikai nuo 3 iki 15 metų bei jaunuoliai  nuo 16 iki 21 metų.

3. VIETA IR LAIKAS.

2023 m. gegužės 21 d. Marijampolės kultūros centras (Vilkaviškio g. 2, Marijampolė)

                                                                                

4. KATEGORIJOS. Dalyviai varžysis penkiose kategorijose:

   A kategorija     –   3 –  7  metų;  B kategorija     –   8 -10 metų;   C kategorija     – 11 – 14 metų; 

                       D kategorija     – 15 – 17 metų;   E kategorija     – 18  – 21 metų. 

5. REPERTUARAS

   Du laisvai pasirinkti kūriniai.

   Kūriniai gali būti atliekami a cappella arba su pritarimu. Galimi įvairūs akompanavimo variantai.

 6. VERTINIMAS. Atlikėjus vertins šalies dainavimo specialistai. Dalyviai  bus vertinami  už  atlikimo meninį lygį, intonaciją, kūrinių sudėtingumą, ritmą, dinamiką, interpretaciją, vokalo kultūrą, sceninę išvaizdą.

7. APDOVANOJIMAI. Dalyviai apdovanojami I, II, III laipsnio diplomais ir suvenyrais. Pirmo laipsnio diplomų laimėtojams, surinkusiems daugiausiai balų, bus suteikti konkurso laureatų vardai.

Laureatų dainavimo mokytojai ir koncertmeisteriai apdovanojami piniginėmis premijomis.

8. RERGLAMENTAS. Norintys dalyvauti XXIV tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Džiūgaukim …Aleliuja“ vaikų ir jaunuolių solistų konkurse „ Jaunieji Maestro -2023“ privalo pateikti:

                              –  dalyvio paraišką-anketą (forma pridedama);

                              –  dalyvio ir jo dainavimo mokytojo bei koncertmeisterio arba akomponuojančios

                                 grupės spalvotas nuotraukas.

Dokumentus siųsti adresu : Marijampolės dainos mylėtojų klubas“Suvalkija“ P.Armino g. Nr. 90c-1, Marijampolė  LT-68127 arba elektroniniu paštu suvalkija.lt@gmail.com.

9. Dalyvių atvykimas,  nakvynė ir maitinimas yra pačių dalyvių lėšomis.

10. ORGANIZATORIAI. Marijampolės dainos mylėtojų klubas „Suvalkija“, Marijampolės kultūros centras, Marijampolės vaikų ir jaunimo choro studija.

11. INFORMACIJA. Tel. +370 687 44569, +370 687 24455, El.paštas – suvalkija.lt@gmail.com

 

Konkurso vadovė                                                                            Virginija Junevičienė

 

Festivalį finansuoja