Džiūgaukim... Aleliuja - 2022

Jaunieji Maestro

XX   tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

 „Džiūgaukim… Aleliuja – 2019“

 

 Solistų konkurso

JAUNIEJI  MAESTRO

 

N U O S T A T A I

 

 1. PAGRINDINIS TIKSLAS– vaikų ir  jaunimo  pilietinės, tautinės ir kultūrinės  savimonės ugdymas  per meninę saviraišką.

BENDRIEJI TIKSLAI:

 • padėti atsiskleisti  talentingiems  vaikams ir jaunimui;  skatinti mergaičių ir  berniukų, jaunuolių,  dainavimo  saviraišką; populiarinti akademinio dainavimo žanrą;  ugdyti meilę, pagarbą savo ir kitų tautų etninei, muzikinei bei bendrai kultūrai.

                                                                                                           

 1. DALYVIAI. Bendro lavinimo, muzikos mokyklų, konservatorijų, įvairių dainavimo studijų, iki mokyklinių įstaigų vaikai  nuo 3 iki 15 metų, bei jaunuoliai  nuo 16 iki 30 metų.

 

 1. VIETA IR LAIKAS. 2019 m. gegužės 11-12 d. Marijampolės kultūros centras

                                                                          (Vilkaviškio g.2, Marijampolė)

 1. KATEGORIJOS. Dalyviai varžysis šešiose kategorijose:

A kategorija          –  3 –  7  metų  berniukai ir mergaitės

B.kategorija           –  8 – 10 metų  berniukai ir mergaitės

C kategorija           – 11 – 14 metų  berniukai ir mergaitės

D kategorija          – 15 – 17 metų  jaunuoliai ir jaunuolės

E kategorija           – 18 – 21 metų  jaunuoliai ir jaunuolės

H kategorija          – 22 -30  metų  vyrai ir merginos

 

 1. REPERTUARAS.

              Pirmame ture atlieka iki 10 minučių trukmės programą, kurią sudarytų 3 kūriniai:

 1. Lietuvių liaudies daina. (pageidaujama)
 2. Sakralinės muzikos kūrinys. (pageidaujama)
 3. Laisvai pasirinktas kūrinys.

Antrame ture atliekamas iki 5 minučių trukmės laisvai pasirinktas muzikos kūrinys.

(Gali būti kartojamas pirmo turo  arba atliekamas naujas kūrinys. )

 

Kūriniai gali būti atliekami a cappella arba su pritarimu. Galimi įvairūs akomponavimo variantai.

 

 1. VERTINIMAS. Atlikėjus vertins šalies ir užsienio dainavimo specialistai. Dalyviai  bus vertinami  už  atlikimo meninį lygį, intonaciją, kūrinių sudėtingumą, ritmą, dinamiką, interpretaciją, vokalo kultūrą, sceninę išvaizdą.

 

 1. APDOVANOJIMAI.. Visi pirmo turo dalyviai apdovanojami I, II, III laipsnio diplomais ir suvenyrais. Pirmo turo visų kategorijų  I laipsnio diplomų laimėtojai gali dalyvauti antrame ture dėl konkurso laureatų vardų.

 

 1. RERGLAMENTAS. Norinčius dalyvauti XX tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Džiūgaukim …Aleliuja“  solistų konkurse „ Jaunieji  Maestro -2019“ prašome iki  balandžio 30 dienos  atsiųsti:

–  dalyvio paraišką-anketą (forma pridedama);

–  dalyvio ir jo dainavimo mokytojo bei koncertmeisterio arba akomponuojančios

grupės spalvotas nuotraukas

 

Dokumentus siųsti adresu : Vaikų ir jaunimo choro studija, P.Armino g. Nr. 90c-1, Marijampolė  LT-68127 arba elektroniniu paštu suvalkija.lt@gmail.com.

.

 1. Dalyvių atvykimas,  nakvynė ir maitinimas yra pačių dalyvių lėšomis.

 

 1. ORGANIZATORIAI. Marijampolės kultūros centras, Marijampolės vaikų ir jaunimo choro studija, Marijampolės kamerinis choras „Suvalkija“, Marijampolės dainos mylėtojų klubas „Suvalkija“.

 

 

 1. INFORMACIJA. Tel. +370 687 44569, +370 687 24455,  el.paštas:  suvalkija.lt@gmail.com