Džiūgaukim... Aleliuja - 2019

Jaunieji Maestro

Solistų konkurso

JAUNIEJI MAESTRO

 

N U O S T A T A I

 

1. PAGRINDINIS TIKSLAS– mergaičių ir berniukų, jaunuolių  pilietinės, tautinės ir kultūrinės   savimonės ugdymas  per meninę saviraišką.

BENDRIEJI TIKSLAI: padėti atsiskleisti talentingiems mergaitėms ir berniukams, jaunuoliams; skatinti vaikų, jaunuolių dainavimo saviraišką; populiarinti akademinio dainavimo žanrą; ugdyti meilę, pagarbą savo ir kitų tautų etninei, muzikinei bei bendrai kultūrai.

2. DALYVIAI. Bendro lavinimo, muzikos mokyklų, konservatorijų, įvairių dainavimo studijų, įkimokyklinių įstaigų mergaitės ir berniukai nuo 3 iki 15 metų , jaunuoliai nuo 16 iki 21 metų bei moterys ir vyrai nuo 22 iki 30 metų.

3. VIETA IR LAIKAS. 2018 m. gegužės 19 d. Marijampolės kultūros centras  (Vilkaviškio g.2, Marijampolė)

4. KATEGORIJOS. Dviejų grupių dalyviai (mergaitės, jaunuolės, jaunos moterys ir berniukai, jaunuoliai ir jauni vyrai) varžysis šešiose kategorijose:

A kategorija     –   3 –  6  metų mergaitės ir berniukai;

B kategorija     –   7 – 10 metų  mergaitės ir berniukai;

C kategorija     – 11 – 14 metų  mergaitės ir berniukai;

D kategorija     – 15 – 17 metų  jaunuolės ir jaunuoliai;

E kategorija     – 18  – 21 metų  jaunuolės ir jaunuoliai;

H kategorija     – 22  -30  metų  moterys ir vyrai.

5. REPERTUARAS.

              Pirmas turas:

  1. Liaudies daina.
  2. Sakralinės muzikos kūrinys.
  3. Laisvai pasirinktas kūrinys.

Antras turas:

Sakralinės muzikos kūrinys (gali būti kartojamas pirmo turo kūrinys arba atliekamas naujas kūrinys).

Kūriniai gali būti atliekami a cappella arba su pritarimu. Galimi įvairūs akomponavimo variantai.

 

 6. VERTINIMAS. Atlikėjus vertins šalies ir užsienio dainavimo specialistai. Dalyviai bus vertinami  už  atlikimo meninį lygį, intonaciją, kūrinių sudėtingumą, ritmą, dinamiką, interpretaciją, vokalo kultūrą, sceninę išvaizdą.

 7. APDOVANOJIMAI. Visi pirmo turo dalyviai apdovanojami I, II, III laipsnio diplomais ir suvenyrais. Pirmo turo visų kategorijų I laipsnio diplomų laimėtojai gali dalyvauti antrame ture dėl konkurso laureatų vardų.

8. RERGLAMENTAS. Norintys dalyvauti IX tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Džiūgaukim …Aleliuja“ solistų konkurse „ Jaunieji Maestro -2018“ iki  gegužės 10 dienos privalo atsiųsti:

  • dalyvio paraišką-anketą (forma pridedama);
  • dalyvio ir jo dainavimo mokytojo bei koncertmeisterio arba akomponuojančios grupės spalvotas nuotraukas

Dokumentus siųsti adresu :Vaikų ir jaunimo choro studija, P.Armino g. Nr. 90c-1, Marijampolė LT-68127 arba elektroniniu paštu suvalkija.lt@gmail.com.

9. Dalyvių atvykimas. Nakvynė ir maitinimas yra pačių dalyvių lėšomis.

10. ORGANIZATORIAI. Marijampolės kultūros centras, Marijampolės vaikų ir jaunimo choro studija, Marijampolės kamerinis choras „Suvalkija“, Marijampolės dainos mylėtojų klubas „Suvalkija“.

11. INFORMACIJA. Tel. +370 687 44569, +370 656 04141, fax. 8 343 53316, el.paštas – suvalkija.lt@gmail.com