Džiūgaukim... Aleliuja - 2021

Renginiai
BALTIJOS JŪROS CHORAS

Kalbinam Vilniaus universiteto choro „Pro musica“ vadovę  Rasą Gelgotienę. – Kaip gimė toks sumanymas? – Idėja suburti ,, Baltijos jūros chorą“  kilo is pamąstymu, jog yra dalykų, siejančių šio regiono muzikinę kultūrą, bet taip pat yra ir kiekvienos šalies muzikos savitumų, kurių pažinimas galėtų praturtinti vieni kitus. Jungtinio choro sukūrimas suteikia tokią tarsi dvigubą galimybę […]