Džiūgaukim... Aleliuja - 2020

Istorija

Marijampolės regione vykstantys tarptautiniai sakralinės muzikos festivaliai DŽIŪGAUKIM… ALELIUJA yra mėgstami tiek atlikėjų, tiek klausytojų. Žmogų taurina muzika, turtina jo vidinį pasaulį, dovanoja džiaugsmingas bendravimo akimirkas, stiprina bendruomenę, ugdo didžiulį pasididžiavimą muzikine kultūra. Visa tai puikiausiai įrodo kiekvienais metais Marijampolėje vykstantis sakralinės muzikos renginys, puoselėjantis muzikinio gyvenimo tradicijas, pritraukiantis vis daugiau kolektyvų ir atlikėjų, dovanojančių muzikinio pažinimo džiaugsmą miesto gyventojams ir svečiams. Tarptautinis sakralinės chorinės muzikos festivalis „Džiūgaukim… Aleliuja“ – puikus renginys, skaidrinantis Sūduvos krašto žmonių kultūrinį gyvenimą nuo Šv.Velykų iki Šv.Kalėdų.. Kiekvieną vakarą Šv. Velykų oktavoje Šv Vincento Pauliečio bažnyčioje suskamba gražiausi sakralinės muzikos akordai, atliekami Marijampolės savivaldybės ir aplinkinių savivaldybių  chorų, vokalinių ansamblių ir solistų. Atvelykio sekmadienį chorai iš visos Lietuvos išsisklaido po Vilkaviškio vyskupijos bažnyčias, gieda Šv.Mišiose. Po Šv.Mišių atlieka sakralinės muzikos programą , supažindina klausytojus su savo kūryba, po koncerto bendrauja su vietos gyventojais. Sekmadienio popietėje kolektyvai renkasi Marijampolėje ir Atvelykio iškilmes užbaigia dideliu koncertu, kuriame demonstruoja ne tik savo kūrinius, bet dalyvauja ir bendroje programoje. Nuo Šv,Velykų iki Sekminių koncertai vyksta  septynias savaites, t.y.  kiekvieną sekmadienį Šv. Vincento Pauliečio parapijos bažnyčioje bei kitose Vilkaviškio vyskupijos bažnyčiose Šv. Mišių metu ir po jų gieda chorai, solistai iš įvairių Lietuvos miestų ir užsienio. Vyksta ne tik sakralinės, bet ir pasaulietinės muzikos koncertai, solistų  konkursas „Jaunieji Maestro“ , organizuojamos muzikinės svetainės, kurių metų vyksta seminarai, atviros repeticijos- chorai  bendrauja, dalinasi patirtimi. Vasaros laikotarpiu vykdomos edukacinės programos, festivalio dalyviai  pasklindą po visą Lietuvą, vyksta tarptautiniai renginiai. Rudenį  advento renginiai grįžta į bažnyčias, mokyklas, kultūros centrus  ir festivalis baigiamas Šv.Kalėdų koncertais.

Pristatome trumpą vykusių festivalių apžvalgą.                                                                     

2000 metų pavasarį Marijampolėje įvyko pirmas regiono sakralinės muzikos festivalis, kuriame dalyvavo 12 geriausių Marijampolės regiono suaugusių ir vaikų chorinių kolektyvų.     2001 metais II sakralinės muzikos festivalyje dalyvavo ne tik mėgėjų, bet ir profesionalūs chorai, vokalistai, vokaliniai ansambliai. Sakralinę muziką Marijampolės bažnyčiose atliko 18 kolektyvų iš visos Lietuvos. 2002 metais III sakralinės muzikos festivalyje dalyvavo chorai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Suvalkų (Lenkija).  Per septynias dienas buvo organizuota 34 sakralinės muzikos koncertai Marijampolės apskrities bažnyčiose. 2003 metais IV tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje dalyvavo 25 vokalinės muzikos kolektyvai iš Lietuvos ir užsienio. Organizuoti 42 koncertai Marijampolės ir artimiausių regionų savivaldybių bažnyčiose. Festivalis baigėsi didžiuliu baigiamuoju koncertu Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje, kuriame dalyvavo 12 chorų. 2004 metais V tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje dalyvavę kolektyvai savo programas atliko ne tik Marijampolės apskrities, miesto ir savivaldybės bažnyčiose, bet koncertai išsiplėtė ir į kaimyninių apskričių sales ir bažnyčias. 2005 metais VI tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje dalyvavo 21 kolektyvas. Organizuoti 29 koncertai. Suvalkų kultūros centro choras, Marijampolės kamerinis choras „Suvalkija“ ir Marijampolės kolegijos jaunimo choras kartu su Vilniaus muzikos mėgėjų simfoniniu orkestru, vadovaujamu Tado Šileikos, paruošė ir atliko St.Moniuškos „Aušros Vartų litaniją“. Stambios formos kūrinio atlikimas su simfoniniu orkestru tapo tradicija visų kitų festivalių. 2006 metais VII tarptautinis sakralinės muzikos festivalis buvo skirtas W.A.Mocarto 250- osioms gimimo metinėms minėti, dalyvavo 24 kolektyvai. Baigiamajame koncerte dalyvavo 15 kolektyvų iš Lietuvos ir užsienio. 2007 metų VIII tarptautinis sakralinės muzikos festivalis tapo festivalių ciklu, kuriame kiekvieną dieną vyko berniukų chorų, bažnytinių chorų, profesionalių chorų, mėgėjų chorų, kamerinių chorų ir vokalinių ansamblių, užsienio chorų mažieji festivaliai. Viso buvo organizuota 57 koncertai 22 bažnyčiose, bei kultūros centruose.. Festivalyje skambėjo labai įvairi muzika: nuo grigalinio choralo, Renesanso epochos chorinės muzikos šedevrų iki šiuolaikinės muzikos partitūrų. Festivaliu susidomėjo artimiausių savivaldybių vadovai ir organizavo savo savivaldybių bažnyčiose, kultūros centruose VIII sakralinės muzikos festivalio aidus. Pratęsiant Marijampolės sakralinės muzikos festivalį, Lenkijoje, nuostabioje Wigry bazilikoje, įvyko sakralinės muzikos festivalis „Salve Regina“, kuriame dalyvavo geriausiai Marijampolės festivalyje pasirodę kolektyvai iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos. 2008 metais IX tarptautinis sakralinės muzikos festivalis išsiskyrė kolektyvų gausa. Kiekvieną dieną vyko lyg atskiri festivaliai. Vaikų ir jaunimo dienoje dalyvavo devyni kolektyvai- nuo darželinio amžiaus kolektyvų iki sakralinės muzikos mokyklos kolektyvo; Šakių savivaldybės kolektyvų vakaras, kuriame dalyvavo septyni vokaliniai kolektyvai ir du solistai; berniukų chorų dienoje dalyvavo per 200 berniukų ir jaunuolių. Iš viso festivalyje dalyvavo 45 kolektyvai, 16 solistų, Vilniaus mėgėjų simfoninis orkestras ( viso 1112 dalyvių), organizuota 60 renginių. 2009 metais X tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje, skirtame Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti, dalyvavo 72 kolektyvai, 26 solistai. Viso 2453 dalyviai. Buvo organizuoti 42 renginiai. Septyni festivaliniai koncertai buvo skirti nuosekliam Lietuvos valstybės tūkstantmečio chorinės kultūros paveldo tradicijų gaivinimui ir puoselėjimui. Tai buvo lietuvių vokalinės muzikos vakarai, nuo seniausių laikų iki šiuolaikinės chorinės muzikos kūrinių pristatymo. Renginius stebėjo per 10 tūkstančių klausytojų. Įvyko pirmas respublikinis berniukų ir jaunuolių solistų konkursas „Mažieji Maestro“, kuris tapo tradicija ir vyksta kiekvienais metais. 2010 metais įvykęs XI  tarptautinis sakralinės muzikos festivalis, skirtas Šv. Vincento Pauliečio parapijos įkūrimo 70 –mečiui ir atkūrimo 20 –mečiui paminėti, pratęsė buvusių festivalių tradicijas. Tai vienas didžiausių vokalinės muzikos festivalių ne tik regione, bet ir Lietuvoje, kuriame dalyvavo 41 kolektyvas, 20 solistų, įvyko 74 renginiai, renginius stebėjo per 12 tūkstančių klausytojų. Festivalis kiekvienais metais plečiasi, daugėja koncertų skaičius, kyla kolektyvų meninis lygis, įvedamos ir prigyja vis naujos tradicijos. XI-to festivalio naujovė – „Dideli darbai mažoms vietovėms“, tai koncertinių programų pateikimas ne tik Marijampolės bei aplinkinių regionų savivaldybių centrų, bet ir nuošalių vietovių gyventojams. Festivalis skyrėsi nuo kitų sakralinės muzikos festivalių tuo, kad jame buvo organizuojami ne tik religinės, bet ir pasaulietinės muzikos koncertai. 2011 metais vyko XII tarptautinis sakralinės muzikos festivalis, kuriame dalyvavo 48 kolektyvai (1450 dalyviai), 12 solistų, įvyko 81 renginys. Festivalyje dalyvavo kolektyvai iš Rusijos, Vokietijos, Lenkijos. Buvo organizuota 10 muzikinių svetainių, kuriose dalyvavo po 2-5 kolektyvus. Chorai pasidalino kūrybinėmis idėjomis, atliko bendrą repertuarą, užsimezgė kontaktai tarp kolektyvų ir dirigentų. To pasekoje buvo paruošti keli bendri projektai ir rugsėjo, spalio mėnesiais įvyko festivalio aidų koncertai Lietuvoje bei užsienyje. 2012 metais įvykusiame XIII tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje dalyvavo 52 kolektyvai, 20 solistų iš Klaipėdos, Prienų, Kauno, Jerevano, Karaliaučiaus, Ignalinos, kurie pristatė klausytojams įstabiausius akademinio dainavimo pasirodymus, taip buvo įgyvendintas festivalio siekis skatinti visuomenę domėtis klasikine muzika, propaguoti akademinio dainavimo tradicijas. Įvyko Festivalio naujovė meistriškumo kursai, atviros repeticijos, kurių metu kolektyvų vadovai pasidalino darbo patirtimi. 2013 metais vyko XIV sakralinės muzikos festivalis skirtas Lietuvos valstybės 95-ųjų metinių paminėjimui.  Dalyvavo 61 kolektyvas. . Chorai atliko programas, kurių didžiąją dalį sudarė Lietuvos kompozitorių sakralinės ir pasaulietinės muzikos kūriniai. Vyko respublikinio suaugusių chorų konkursas, kuriame dalyvavo 20 kolektyvų. Pradėti  organizuoti vokalinio meistriškumo tobulinimosi kursai „Vasara su daina“. 2014 metais XV tarptautinis sakralinės muzikos festivalis pailgėjo ir tapo festivaliu 7 dienos, 7 savaitės, 7 mėnesiai. Prasidėjęs Šv.Velykų antrąją dieną, baigėsi gruodžio 27 dieną. 2015 metais įvyko XVI tarptautinės sakralinės muzikos festivalis. Įvyko  73 sakralinės ir pasaulietinės muzikos renginiai, dalyvavo 68 kolektyvai.  Mažindami socialinę atskirtį tarp kaimo bendruomenių ir savivaldybių, surengėme 20 renginių mažuose miesteliuoe ir kaimo vietovėse. 2016 metais vyko XVII festivalis. Surengti 77 renginiai.

Festivalio organizatoriai palaiko kontaktus ne tik su kolektyvais, bet ir su iškiliais chorinio meno kūrėjais: kompozitoriais, chorvedžiais. Festivalio organizatoriais, patarėjais tapo tokie žinomi chorvedžiai, kaip profesorius Vytautas Miškinis (Vilnius), profesorius Albinas Petrauskas (Kaunas), Aurelija Andrijauskaitė (Vilnius), Barisas Kastytis (Vilnius), Saulius Liausa (Vilnius), Rasa Viskontaitė (Vilnius), Rasa Gelgotienė (Vilnius), Vita Vaitkevičienė (Kaunas), Lina Lukošienė (Vadžgiris), Birutė Vžesniauskienė (Lazdijai), Jonas Pavilonis (Alytus), Aldona Šyvokienė (Prienai), Aloyzas Žilys (Kretinga), Grzegorz Bogdan (Lenkija).

Lietuvos Kultūros ministerijos, Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos nacionalinio kultūros centro, Marijampolės savivaldybės administracijos, Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos klebono Monsinjoro Juozo Pečiukonio, Vilkaviškio vyskupijos bažnyčių klebonų, Marijampolės kamerinio choro „Suvalkija“ dainininkų ir vadovės, Marijampolės kultūros centro, Marijampolės ir aplinkinių savivaldybių kultūros darbuotojų bei verslininkų-rėmėjų dėka festivalis stiprėja, suburia vis daugiau atlikėjų, dovanodamas klausytojams ir atlikėjams puikią sielos šventę.